Lịch làm việc  Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM

 Lịch khám chữa bệnh Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM

201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 028 385 35178 – 028 385 56732

Thời gian làm việc

Bệnh viện làm việc trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:
 Sáng: 7:00 – 11:30; Chiều: 13:30 -16:00.
– Ngoài giờ: khám điều trị răng
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 16:00 – 18:00
Thứ bảy: 7:00 – 11:30; 13:30 – 16:00
Chủ nhật: 7:30 – 11:00.
Cấp cứu Răng Hàm Mặt: 24/7

 Địa chỉ

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM

201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM