Trường Trung Cấp Y Tế Cao Bằng

Năm 1945 Cách mạng tháng Tám thành công, Nước Việt Nam non trẻ mới ra đời, đã đương đầu với những khó khăn đầy thử thách vào cuối năm 1945 đầu năm 1946 thời kỳ “ngàn cân treo sợi tóc” mà hàng ngày Đảng ta, dân tộc ta phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, đời sống kinh tế khó khăn do hậu quả của chế độ thực dân phong kiến để lại – nhân dân bị đói kéo dài. 

Trường cán bộ y tế Cao Bằng ra đời – đào tạo đội ngũ cán bộ y tế phục vụ nhiệm vụ chiến lược của Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước (1961 -1987)

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ y tế, trường cán bộ y tế tỉnh Cao Bằng được thành lập với bộ máy tổ chức với số cán bộ rất ít ỏi do bác sĩ Nguyễn Lung trưởng Ty y tế trực tiếp làm hiệu trưởng. Các giáo viên giảng dạy chọn các y, bác sĩ bệnh viện tỉnh, lãnh đạo ty và các trạm chuyên khoa tham gia, từ đó trường cán bộ y tế gắn liền với bệnh viện. Đây là phương châm hoạt động và tồn tại của trường cán bộ y tế nay là trường trung cấp y tế Cao Bằng.

Trong khóa học đầu tiên năm 1961 – 1964 nhà trường gặp phải những khó khăn chồng chất, địa điểm, trường lớp,kinh phí hoạt động, tiếp nhận học sinh vào các lớp đào tạo ….  Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ty y tế, nhà trường từng bước khắc phục khó khăn với phương châm tự lực cánh sinh, tranh thủ nguồn kinh phí ít ỏi của địa phương, trung ương nhà trường đã huy động đóng góp sức lực của học sinh, tự tìm kiếm nguyên vật liệu để xây dựng trường lớp. Học sinh tuyển chọn thành 2 lớp, lớp y sĩ trung học 3 năm có 33 học sinh, lớp dược tá 1 năm gồm 25 học sinh. Ban giám hiệu nhà trường do bác sĩ Nguyễn Lung trưởng Ty y tế kiêm hiệu trưởng tháng 10 năm 1964 đến tháng 5 năm 1965 đồng chí Đoàn Ngưỡng được bổ nhiệm làm hiệu trưởng thay đồng chí Nguyễn Lung. Chỉ trong vòng 3 năm (1961 -1964) nhà trường đã đào tạo được 169 cán bộ y tế trong đó có 33 y sĩ, 52 hộ sinh sơ học và 84 dược tá.

 Từ năm 1965, đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh phá hoại Miền Bắc, tình hình an ninh không đảm bảo. Đầu năm 1966 Bệnh viện tỉnh Cao Bằng chuyển lên phía Tráng xã Đức Long huyện Hòa An. Thực hiện phương châm nhà trường gần bệnh viện, nhà trường chọn Nặm Thong xã Đức Long cách bệnh viện 1km là địa điểm sơ tán tổ chức xây dựng trường lớp thực hiện mục tiêu dạy và học.

Sau một thời gian lao động gian nan vất vả, thầy và trò đã xây dựng trên chục gian nhà tranh, tre, vách đất ban giám hiệu nhà trường có hai đồng chí: đồng chí Nông Minh Tâm hiệu trưởng kiêm Phó giám đốc bệnh viện, đồng chí Đỗ Quang Tạc làm phó hiệu trưởng tiếp đó là đồng chí Bế Việt .Đối tượng tuyển chọn các lớp y tá, y sĩ, nữ hộ sinh có chiếu cố đến các học sinh vùng cao, các dân tộc ít người … Do các lớp y tá, nữ hộ sinh có trình độ lớp 2, lớp 3 nên phải học thêm các lớp bổ túc văn hóa. Y sĩ phải có trình độ lớp 7, y tá, nữ hộ sinh phải có trình độ văn hóa lớp 4. Nhà trường có 2 bộ phận giảng dạy: giáo viên văn hóa và giáo viên giảng dạy chuyên môn. Trong những năm chống Mỹ cứu nước (1966-1967) nhà trường đã mở thêm một lớp công nhân dược gồm 35 học sinh đẻ sản xuất thuộc tại địa phương đáp ứng nhu cầu phục vụ sức khỏe nhân dân

Địa chỉ : Km2 Quốc lộ 4A – Phường Tân Giang – TP Cao Bằng           

Điện thoại : 0263852278

Kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm internet

Viết một bình luận