Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

Giới thiệu: Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch (Tr. ĐHYK PNT) được thành lập trên cơ sở Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP. HCM (TTĐTBDCBYT TP.HCM) ngày 08-01-2008.

Trước đây, ngay từ khi thành lập năm 1989, TTĐTBDCBYT TP.HCM được giao nhiệm vụ như một trường Đại học Y của Thành phố Hồ Chí Minh, nên trong suốt quá trình phát triển 20 năm, TTĐTBDCBYT TP.HCM trước đây và nay là Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch đã đào tạo  14 khóa gồm hơn 1422 bác sĩ đa khoa chính qui tham gia vào hệ thống y tế của Thành phố, bên cạnh đó, trường cũng đã cung cấp hơn 8.000 điều dưỡng và trên 500 bác sĩ tuyến y tế cơ sở (hệ đại học y tập trung 4 năm) bổ sung cho nguồn nhân lực y tế cho vùng sâu vùng xa của các tĩnh thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào. Các sản phẩm của Trường được xã hội chấp nhận và đánh giá khá cao, mà bằng chứng là mỗi năm, Trường nhận được số nhiệm sở yêu cầu từ các đơn vị y tế của Thành phố và đơn vị Trung ương dóng trên địa bàn Thành phố gấp 5 lần số bác sĩ và gấp 4 lần số điều dưỡng tốt nghiệp. Bên cạnh đò, Trường cũng bồi dưỡng sau đại học cho hàng ngàn bác sĩ các chuyên khoa như chẩn đóan hình ảnh, gây mê hồi sức, tai mũi họng …

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP.HCM, chịu sự quản lý nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Y Tế.

Hệ Đào Tạo

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Sau Đại học

Chuyên khoa cấp I- Tai Mũi Họng

 

Đại Học

Bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng

Đại học Y 6 năm chính quy tập trung

 

Bác sĩ chuyên tu

Đại học Y 4 năm tập trung

Trung cấp chuyên nghiệp

Điều dưỡng đa khoa, Hộ sinh trung học

Học tập trung 2 năm

 

Điều dưỡng đa khoa, Hộ sinh trung học

Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học (tại chức) 2 năm

Sơ học

điều dưỡng sơ học

Sơ học tập trung 1 năm

 

Dược tá

 

Hệ bồi dưỡng

các lớp đào tạo chuyên khoa sau đại học

Ngắn hạn

 

Địa chỉ 86/2 Thành Thái – Quận 10 – TPHCM    

Điện thoại 0838652435

Kiến thức nha khoa: Nguồn sưu tầm internet

Viết một bình luận