Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định

– Ngày 25/7/1988, Trường được hợp nhất với Đại học Y Thái Bình theo Quyết định số 624/BYT-QĐ của Bộ Y tế. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau đó, Bộ Y tế lại ra Quyết định số 797/BYT-QĐ ngày 13/8/1991, tách Trường ra khỏi Đại học Y Thái Bình.

– Đến ngày 26/2/2004, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã ra Quyết định số 24/2004/QĐ-TTg, nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Nam Định thành Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Ngành đào tạo :

– Chuyên khoa I: 101

–  Đại học Điều dưỡng hệ chính quy: 1363

–  Đại học Điều dưỡng hệ VLVH:  1581

–  Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy: 1422

–  Cao đẳng Điều dưỡng hệ VLVH: 1432

–  Y sỹ cao đẳng: 345

–  Y sỹ trung cấp: 3.556

–  Điều dưỡng trung cấp: 5.240

–  Hộ sinh trung cấp: 1.820

–  Dược sỹ trung cấp hệ chính quy: 842

–  Dược sỹ trung cấp hệ VLVH: 326

–  Dược tá: 2.506

–  Điều dưỡng sơ học: 697

–  Quản lý điều dưỡng: 1.049

Địa chỉ 257 Hàn Thuyên – Nam Định      

Điện thoại : 03503649666

Kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm internet

Viết một bình luận