Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa

Giới thiệu : Vào những năm đầu thập kỷ 60 của Thế kỷ XX, đất nước ta bị chia làm 2 miền. Sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở Miền Nam đòi hỏi cấp bách có một đội ngũ cán bộ Y tế “vừa Hồng vừa Chuyên”.

Trường Y sỹ Thanh Hoá, nay là Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá, ra đời trong bối cảnh đó. Qua quá trình xây dựng và phát triển không ngừng, tháng 9 năm 2010, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tròn 50 tuổi. Năm mươi năm qua là một chặng đường dài đã thủ kết nhiều bài học kinh nghiệm cho bước đường đi tới. Đó là sự thương yêu, đoàn kết, trên dưới một lòng, luôn luôn bám sát nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo đã đáp ứng yêu cầu thực tế của Ngành y tế, của Đất nước đặt ra.

Hệ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Cao đẳng

Cao đẳng Điều dưỡng chuyên ngành Phụ sản

3 năm

Cao đẳng Kỹ thuật y học

3 năm

Cao đẳng Xét nghiệm

3 năm

Dược sỹ

3 năm

Điều dưỡng

3 năm

Trung cấp

Trung cấp y sỹ

2 năm

Trung cấp dược

2 năm

Trung cấp xét nghiệm

2 năm

Trung cấp điều dưỡng

2 năm

Trung cấp hộ sinh

2 năm

 

Địa chỉ : 177 Hải Thượng Lãn Ông – Tp Thanh Hóa      

Điện thoại :0373951081

kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm internet

Viết một bình luận