Trường Cao đẳng Y Tế Quảng Nam

Giới thiệu : Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, tiền thân là trường Cán bộ Y tế Quảng Nam và Trường Cán bộ Y tế Quảng Đà, được thành lập năm 1961, với nhiệm vụ đào tạo nguồn cán bộ Y- Dược, phục vụ cho chiến trường khu V, đặc biệt là tỉnh Quảng Đà và Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây và tỉnh Quảng Nam ngày nay. Từ sau ngày giải phóng đến nay nhà trường đã trải qua các giai đoạn phát triển:

 Năm 1978 Trường được nâng cấp thành Trường Trung học Y tế Quảng Nam- Đà Nẵng, theo Quyết định số 430/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 1978 của UBND tỉnh QN- ĐN, năm 1997 đổi tên thành Trường Trung học Y tế Quảng Nam. Ngày 24 tháng 01 năm 2006 trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tại Quyết định số 408/QĐ-BGDĐT.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM – Ký hiệu: CYU

Địa chỉ: Số 03 – Nguyễn Du – TP. Tam Kỳ – Quảng Nam

ĐT: (0511)3851705. Website: www.cdytqn.edu.vn

Tên ngành/nhóm ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

700

Điều dưỡng

C720501

-Toán Hóa Sinh; hoặc
-Toán Lý Hóa.

350

Xét nghiệm y học

C720332

-Toán Hóa Sinh; hoặc
-Toán Lý Hóa.

50

Hộ sinh

C720502

-Toán Hóa Sinh; hoặc
-Toán Lý Hóa.

50

Kỹ thuật hình ảnh Y học

C720330

-Toán Hóa Sinh; hoặc
-Toán Lý Hóa.

50

Dược

C900107

-Toán Hóa Sinh; hoặc
-Toán Lý Hóa.

200

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
– Phương thức TS: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
– Theo dõi thông tin tại website cdytqn.edu.vn.

Kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm internet

Viết một bình luận