Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nam

Trường có nhiệm vụ: Tổ chức đào đạo cán bộ y tế có trình độ Cao đẳng và dưới Cao đẳng theo kế hoạch được phê duyệt; bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của tỉnh và của ngành; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về giáo dục và y tế trong hoạt động giảng dạy của nhà trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh, tăng cường liên kết và hợp tác đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế tỉnh nhà và xã hội.

Trường được thành lập mới hoàn toàn, ngày đầu mới thành lập đội ngũ cán bộ khung của nhà trường có 4-5 đồng chí từ các đơn vị khác thuộc ngành Y tế Hà Nam chuyển về nên chưa có kinh nghiệm chuyên môn về giảng dạy và quản lý đào tạo. Với tinh thân trách nhiệm, nhiệt huyết, quyết tâm cao, cơ cấu tổ chức nhà trường dần dần ổn định và đi vào hoạt động theo mô hình Trường Cao đẳng (trước đây là mô hình Trường Trung cấp). Ngày đầu mới thành lập nhà trường xác định phải tiến hành đồng thời các nhiệm vụ đó là: kiện toàn tổ chức, tuyển dụng, đào tạo cán bộ và xây dựng cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị dạy học, chuẩn bị điều kiện mở các mã ngành đào tạo.

Chương trình đào tạo:

– Đào tạo chính quy

– Đào tạo liên kết

– Đào tạo liên tục

– Đào tạo dự án

Địa chỉ :Nguyễn Hữu Tiến – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 03513851189

Kiến thức nha khoa: Nguồn sưu tầm internet

Viết một bình luận