Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

 

– Góp phần đào tạo nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và dân trí cho người dân, nhất là số học sinh sau khi tốt nghiệp THPT của các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây nguyên góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học, kỹ thuật và kinh tế của các địa phương này.

– Đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ cao, nông nghiệp, ngoại ngữ, tin học có trình độ từ Cao đẳng trở xuống cho học sinh đã tốt nghiệp THPT thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh, thành miền Trung và Tây nguyên. Trên cơ sở đó góp phần vào sự phát triển khoa học kinh tế văn hóa, xã hội cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

– Căn cứ vào vị trí của thành phố Đà Nẵng và sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực, Trường Cao đẳng Bách khoa có nhiệm vụ đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong tương lai nếu được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép trường sẽ thực hiện liên kết đào tạo liên thông lên bậc Đại học.

Hoạt động chủ yếu của Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng là ra sức xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, tổ chức nghiên cứu khoa học sinh động, sát thực và hiệu quả góp phần tích cực vào sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trường xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành có trình độ từ cao đẳng trở xuống, mở các cấp đào tạo, các ngành đào tạo theo các loại hình chính quy tập trung, đào tạo thường xuyên. Thành lập các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, thư viện và các cơ sở sản xuất dịch vụ phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học.

Các ngành đào tạo:

– Khoa Kinh Tế

– Khoa công nghệ

– Khoa Y Dược

– Khoa cơ bản

Địa chỉ :125 Phan Đăng Lưu – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng  

Điện thoại:05113640666

Kiến thức nha khoa: Nguồn sưu tầm internet

Viết một bình luận