Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

Giới thiệu: Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam – VietNam University Of Traditional Medicine – VUTMlà trường đại học y học cổ truyền đầu tiên ở Việt Nam, thành lập năm 2005 theo Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, trên cơ sở trường Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh thành lập vào năm 1971.

Chuyên ngành đào tạo :

– Đào tạo sau Đại học

– Bác sĩ định hướng YHCT

– Đào tạo bác sĩ YHCT

– Đào tạo dược sĩ

– Đào tạo Liên Kết

– Đào tạo trung cấp

– Đào tạo ngắn hạn

Địa chỉ: Số 2 – Trần phú – Hà Đông – Hà Nội

Tel (84-4) 3382 4929 – Fax: (84-4) 3382 4931

Kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm

Viết một bình luận