Bảng giá phục hình cố định mão răng (một đơn vị)

STT TÊN DVKT tại BV GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU
1 Mão răng x 600.000 – 20.000.000
2 Inlay,Onlay /Zirconia x 5,500,000
3 Laminate zirconia x 8,000,000
4 Mặt dán Table top x 6,000,000
5 Cùi giả x 400,000 – 2,200,000
6 Cấy ghép mini-vis tiền phục hình x 2,000,000
7 Cấy ghép mini implant tiền phục hình x 7,000,000
8 Máng điều trị đau khớp thái dương hàm 781,000 5,000,000