Bảng giá nha khoa trồng răng sài gòn

I. KHÁM, TƯ VẤN, CHỤP FILM

THĂM KHÁM TƯ VẤN HỖ TRỢ
KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CHỤP X-QUANG QUANH CHÓP MIỄN PHÍ
CHỤP CEPHALO MIỄN PHÍ
CHỤP PANORAMA MIỄN PHÍ
CHỤP CT CONEBEAM 3D 300.000
XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG (Khi cần thiết)
MIỄN PHÍ

II. BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG

TRÁM RĂNG GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI 50%
TRÁM RĂNG SỮA TRẺ EM 200.000 100.000
TRÁM RĂNG SÂU CẤP ĐỘ 1 600.000 300.000
TRÁM RĂNG SÂU CẤP ĐỘ 2 1.000.000 500.000
TRÁM RĂNG THẨM MỸ / ĐẮP MẶT RĂNG 1.000.000 500.000
TRÁM KẼ RĂNG THƯA 2.000.000 1.000.000
TRÁM RĂNG KHUYẾT CỔ 1.000.000 500.000
TRÁM RĂNG KẾT THÚC CHỮA TỦY 1.000.000 500.000

III. BẢNG GIÁ CHỮA TỦY RĂNG

CHỮA TUỶ GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI 50%
CHỮA TỦY RĂNG CỬA (R1,2,3) 2.000.000 1.000.000
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) 2.500.000 1.250.000
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN (R6,7) 3.000.000 1.500.000
CHỮA TỦY RĂNG CỬA NHIỄM TRÙNG (R1,2,3) 4.000.000 2.000.000
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI NHIỄM TRÙNG (R4,5) 5.000.000 2.500.000
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN NHIỄM TRÙNG (R6,7) 6.000.000 3.000.000
CHỮA TỦY RĂNG ĐÃ BỌC SỨ 6.000.000 3.000.000
CHỮA LẠI TUỶ RĂNG/CHỮA TUỶ RĂNG CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI 4.000.000 – 6.000.000  2.000.000 – 3.000.000
CHỮA LẠI TUỶ RĂNG/CHỮA TUỶ RĂNG CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI (NHIỄM TRÙNG) 6.000.000 – 8.000.000 3.000.000 – 4.000.000
CHỮA TỦY QUAY MTA +2.000.000 Đ
CHỮA TUỶ RĂNG TRẺ EM 1.000.000 – 3.000.000

CÙI GIẢ 1.000.000 500.000
CHỐT KIM LOẠI 1.000.000 500.000
CHỐT SỢI SINH HỌC 1.600.000 800.000
ĐIỀU TRỊ NHA CHU 2.000.000 1.000.000
ĐIỀU TRỊ ÁP XE (ABCES) 3.000.000 – 6.000.000 1.500.000 – 3.000.000
NẠO NANG – CẮT CHÓP 6.000.000 – 10.000.000 3.000.000 – 5.000.000
THÁO SỨ/ THÁO PHỦ SỨ NANO (ĐÃ ĐIỀU TRỊ Ở NƠI KHÁC) 500.000 Đ/RĂNG

IV. BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG

NHỔ RĂNG GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI 50%
NHỔ RĂNG SỮA 200.000 100.000
NHỔ RĂNG SỮA (Có gây tê) 400.000 200.000
NHỔ RĂNG LUNG LAY 600.000 300.000
NHỔ RĂNG CỬA (R1,2,3) 1.000.000 500.000
NHỔ RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) 1.200.000 600.000
NHỔ RĂNG CỐI LỚN (R6,7) 1.400.000 700.000
NHỔ RĂNG MỌC LỆCH 2.000.000 – 4.000.000 1.000.000 – 2.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 (Hàm trên) 2.000.000 1.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 (Hàm dưới) 3.000.000 1.500.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 45 ĐỘ (Hàm trên) 3.000.000 1.500.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 45 ĐỘ (Hàm dưới) 4.000.000 2.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 90 ĐỘ (Hàm trên) 4.000.000 2.000.000
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 90 ĐỘ (Hàm dưới) 6.000.000 3.000.000
NHỔ RĂNG MỌC NGẦM 6.000.000 – 10.000.000 3.000.000 – 5.000.000
NHỔ RĂNG BẰNG MÁY PIEZOTOME +1.000.000 Đ

V. BẢNG GIÁ CẠO VÔI RĂNG

CẠO VÔI RĂNG GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ 1 600.000 300.000
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ 2 1.000.000 500.000
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG CẤP ĐỘ 1 800.000 400.000
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG CẤP ĐỘ 2 1.200.000 600.000
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG RĂNG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH NHA 1.000.000 500.000

VII. BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA

NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA
GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI 
CẤP ĐỘ 1 32.000.000  16.000.000
CẤP ĐỘ 2 50.000.000  25.000.000
CẤP ĐỘ 3 64.000.000  32.000.000

NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC
CẤP ĐỘ 1 48.000.000  24.000.000
CẤP ĐỘ 2 68.000.000  34.000.000
CẤP ĐỘ 3 84.000.000  42.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ 
CẤP ĐỘ 1 48.000.000  31.200.000
CẤP ĐỘ 2 56.000.000  36.400.000
CẤP ĐỘ 3 74.000.000  48.100.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ TỰ BUỘC

CẤP ĐỘ 1 60.000.000  39.000.000
CẤP ĐỘ 2 70.000.000  45.500.000
CẤP ĐỘ 3 90.000.000  58.500.000
NIỀNG RĂNG MẶT TRONG / MẶT LƯỠI  TUỲ MỨC ĐỘ 90.000.000 – 140.000.000 63.000.000 -98.000.000
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT INVISALIGN TUỲ SỐ LƯỢNG KHAY 100.000.000 -220.000.000 70.000.000 -154.000.000
ĐẶT MINI VIS KÉO RĂNG 3.000.000 – 5.000.000 1.500.000 – 2.500.000
KHÍ CỤ NONG HÀM 5.000.000 Đ/ĐƠN VỊ
HÀM DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA 2.000.000 Đ/HÀM
HÀM TRAINER CHO TRẺ EM  3.000.000 – 5.000.000 Đ/HÀM
 
KHÍ CỤ GIỮ KHOẢNG CHO RĂNG VĨNH VIỄN MỌC 2.000.000 Đ/CÁI
CHỈNH NHA – THÁO MẮC CÀI (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) 1.500.000 Đ/TRƯỜNG HỢP
CHỈNH NHA – THÁO KHÍ CỤ DUY TRÌ (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) 700.000 Đ/TRƯỜNG HỢP

VIII. BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI

ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI 50%
CẮT NƯỚU 3.000.000 1.500.000 đ/răng
PHẨU THUẬT TÁI TẠO ĐƯỜNG CƯỜI THẪM MỸ 18.000.000 9.000.000
LÀM HỒNG NƯỚU RĂNG ĐƠN LẺ 1.500.000
LÀM HỒNG NƯỚU TOÀN HÀM 12.000.000

IX.BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG SỨ

TRỒNG RĂNG SỨ THẨM MỸ

GIÁ GỐC

GIÁ ƯU ĐÃI

GIÁ RĂNG SỨ THƯỜNG

 30%

RĂNG SỨ KIM LOẠI THƯỜNG NIKEN – CROM (BH 12 tháng) 2.000.000 1.400.000
RĂNG SỨ KIM LOẠI TITAN (BH 3 năm) 3.000.000 2.100.000
RĂNG SỨ KIM LOẠI QUÝ GIÁ LIÊN HỆ

GIÁ RĂNG SỨ CAO CẤP

50%

RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA (BH 10 năm) 7.000.000 3.500.000
RĂNG SỨ CERCON HT (BH 12 NĂM) 9.000.000 4.500.000
RĂNG SỨ CAO CẤP LAVA PLUS (BH 20 năm) 12.000.000
6.000.000

GIÁ RĂNG SỨ CAO CẤP

30%

MẶT DÁN SỨ VENEERS EMAX PRESS (BH 10 năm) 10.000.000 7.000.000
INLAY/ONLAY
 INLAY/ONLAY EMAX 5.000.000

X. BẢNG GIÁ RĂNG GIẢ THÁO LẮP

RĂNG THÁO LẮP MỸ 700.000 490.000
RĂNG THÁO LẮP ĐỨC 1.000.000 700.000
RĂNG THÁO LẮP VITA SỨ 1.200.000 840.000
TOÀN HÀM THÁO LẮP MỸ (>10 răng) 12.000.000 8.400.000
TOÀN HÀM THÁO LẮP ĐỨC (>10 răng) 18.000.000 12.600.000
TOÀN HÀM THÁO LẮP VITA SỨ (>10 răng) 25.000.000 17.500.000
HÀM KHUNG (Chưa bao gồm răng) 3.500.000 2.450.000
HÀM LIÊN KẾT (Chưa bao gồm răng) 6.000.000 4.200.000
HÀM NHỰA DẺO (Chưa bao gồm răng) 4.000.000 2.800.000
ĐỆM HÀM CỨNG 1.500.000 1.050.000
RHEIN 83 (TRÊN RĂNG THẬT) 3.500.000
LƯỚI CHỐNG GÃY MÀU TRẮNG 600.000
LƯỚI CHỐNG GÃY MÀU VÀNG 800.000
VÁ HÀM GÃY VỠ 1.000.000 Đ
KEO DÁN HÀM 200.000 Đ

XI. BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT

GIÁ IMPLANT ĐƠN LẺ

10% – 30%

IMPLANT HÀN QUỐC TIÊU CHUẨN (Biotem) 15.000.000 13.500.000
IMPLANT HÀN QUỐC CAO CẤP (Dentium) 19.000.000 17.100.000
IMPLANT Ý (C-Tech) 21.000.000 18.900.000
IMPLANT MỸ (Superline) 25.000.000 22.500.000
IMPLANT Kontact / Neodent  34.000.000 23.800.000
IMPLANT SUPER ACTIVE (Nobel/Straumann) 38.000.000 34.200.000

GIÁ IMPLANT TOÀN HÀM

10%

THÁO LẮP
HÀM PHỦ TRÊN 2 IMPLANT 60.000.000 54.000.000
HÀM PHỦ TRÊN 4 IMPLANT 90.000.000 81.000.000
 
 
 
CỐ ĐỊNH
IMPLANT ALL ON 4 (DENTIUM) HÀM NHỰA 141.000.000 126.900.000
IMPLANT ALL ON 4 (DENTIUM) HÀM SỨ 171.000.000  153.900.000
IMPLANT ALL ON 6 (DENTIUM) HÀM NHỰA 191.000.000 171.900.000
IMPLANT ALL ON 6 (DENTIUM) HÀM SỨ 226.000.000  203.400.000
IMPLANT ALL ON 4 HYBRID HÀM NHỰA 159.000.000 143.100.000
IMPLANT ALL ON 4 HYBRID HÀM SỨ 189.000.000 170.100.000
IMPLANT ALL ON 6 HYBRID HÀM NHỰA 214.000.000 192.600.000
IMPLANT ALL ON 6 HYBRID HÀM SỨ 249.000.000 224.100.000
CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐI KÈM IMPLANT 
KHỚP NỐI ABUTMENT ĐI KÈM 6.500.000 TẶNG TRỌN GÓI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT

RĂNG SỨ TITAN TRÊN IMPLANT ĐI KÈM 3.000.000
BALL ABUTMENT IMPLANT/LOCATOR IMPLANT 5.000.000
RĂNG TẠM TỨC THÌ TRÊN IMPLANT 3.000.000
RĂNG TẠM TỨC THÌ TOÀN HÀM (Sử dụng 6-8 tháng) 10.000.000 – 15.000.000
CẤY GHÉP XƯƠNG IMPLANT 3.000.000 – 6.000.000
MÀNG XƯƠNG COLLAGEN 3.000.000 – 6.000.000
MÀNG XƯƠNG TITANIUM 5.000.000 – 10.000.000
NÂNG XOANG KÍN 6.000.000
NÂNG XOANG HỞ 10.000.000
THANH BAR THÁO LẮP 40.000.000

XII. BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG

TẨY TRẮNG RĂNG GIÁ GỐC GIÁ ƯU ĐÃI
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG KHÁM  5.000.000 2.500.000
MÁNG DUY TRÌ TẠI NHÀ 1.000.000 500.0000
TUÝP TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ 1.000.000 500.0000

XIII. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁC

DỊCH VỤ KHÁC GIÁ GỐC GIÁ HỖ TRỢ 50%
ĐÍNH ĐÁ RĂNG (Không bao gồm viên đá) 1.000.000 500.000
ĐẮP RĂNG KHỂNH / ĐẮP RĂNG NANH 2.000.000 1.000.000
MÁNG CHỐNG NGHIẾN 2.000.000 – 3.000.000
NƯỚC SÚC MIỆNG KIN 150.000
*Bảng giá tính theo VNĐ/ĐV
*Bảng giá chưa bao gồm VAT

 

NHA KHOA TRỒNG RĂNG SÀI GÒN (SG) – Sở Y Tế cấp phép hoạt động: 05504/HCM-GPHĐ

♦ Trụ sở chính: 470-472 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TPHCM

 Điện thoại: (028) 6686 9386

 Di động: 0986 438 286