Bảng giá phụ hình răng tháo lắp

STT TÊN DVKT tại BV GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU
1 Một hàm tháo lắp nhựa toàn phần 14 răng x 3,500,000
2 Hàm toàn bộ 1 hàm (Răng JUSTY) x 4,500,000
3 Hàm toàn bộ 1 hàm (Răng COMPOSITE) x 7,200,000
4 Hàm toàn bộ 1 hàm (Răng sứ ) x 9,000,000
5 Hàm khung liên kết (chưa tính răng) x 2,500,000
6 Hàm khung liên kết Titan (chưa tính răng) x 3,500,000
7 Nền hàm nhựa cường lực 1 bên (chưa tính răng) x 4,000,000
8 Nền hàm nhựa cường lực 2 bên (chưa tính răng) x 7,000,000
9 Móc nhựa dẻo x 500,000
10 1 răng (Răng JUSTY) x 400,000
11 Răng composite trên hàm tháo lắp (1 răng) x 600,000
12 1-2 răng (Răng sứ) x 2,000,000
13 Răng sứ đúc trên hàm khung liên kết- KL thường x 1,500,000
14 Răng sứ đúc trên hàm khung liên kết( Titanium) x 2,800,000