Bảng giá ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM

STT TÊN DVKT tại BV GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU
1 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement 97,000 250,000
2 Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement (GIC) 212,000 200,000
3 Điều trị tuỷ răng sữa 271,000 350,000 – 600,000
4 Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn 480,000 520,000
5 Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt [Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor] 274,000 300,000
6 Điều trị đóng cuống răng bằng MTA x ĐỘ I: 2,500,000- ĐỘ II: 3,000,000
7 Mão sứ cho răng sữa x 1,800,000